0264 502 36 36
bilgi@dogansen.av.tr

Yargıtay Kararları

 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
  Eser sözleşmesi uyarınca yapılan inşaatta imar mevzuatına aykırılık var ise bu aykırılıklar giderilmeden teslim olgusunun gerçekleştiği kabul edilemez. Teslimin gerçekleşmediği hallerde müteahhit sözleşmede taşınmazın teslimine ba?
 • İHALENİN FESHİNE YÖNELİK ŞİKAYET - İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ
  Uyuşmazlık, ihalenin feshine yönelik şikâyet istemine ilişkindir. Takip başlatıldıktan ve taşınmaz kaydına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu´nun 150/C maddesindeki şerh konulduktan sonra ipotekli taşınmazı devralan kişiye icra
 • FATURALARIN TİCARİ DEFTERDE KAYITLI OLMASI
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında, davalının, davacı şirketle arasındaki mal alımlarına veya faturalara bir itirazının bulunmadığı ve davacı tarafından düzenlenen tüm faturaların davalı şirketin ticari defterlerinde kayıtlı olduğunun anlaşılma
 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI
  Keşif tarihi itibari ile dava konusu taşınmaza fiilen el atılmadığı anlaşılmakla birlikte taşınmazın 1996 ve 2015 tarihli 1/1000 yürürlükte bulunan uygulama ölçekli imar planında lise alanı olarak ayrıldığı ve imar uygulamasına al?