0264 502 36 36
bilgi@dogansen.av.tr

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

- İşe İade Davaları
- Kıdem & İhbar Tazminatlarından Doğan Davalar
- İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklar
- İş Güvencesinden Doğan Davalar